Säkerhet

Akta dig för den som bara har läst en bok.

Säkerhet


Det viktigaste i elbranschen är säkerhet. Holst elektriska tummar aldrig på den. Många gånger får vi reda upp efter ”elektriker” som inte tar så allvarligt på säkerhet, och som därmed inte förstår hur farlig el kan vara. Vi utför bara uppdrag vi har behörighet för.


Anlita aldrig elektriker som saknar behörighet, och utför inte elarbeten själv ni inte får utföra.


Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. En förändring är att alla elinstallationsföretag ska finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket. Att ett företag finns registrerade kan du kolla här:


https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget


Hur gör du ditt hem elsäkert?


https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Tips-och-goda-rad/


Vad får jag göra själv?


http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Vad_du_for_gora_sjalv_med_el_hemma/
Kontaktuppgifter

Holst elektriska

Backadalsgatan 39B

422 47 Hisings Backa

0703 – 10 05 10

info@holstelektriska.se

Copyright © All Rights Reserved